DAKOTA

Brand: Tania Olsen Designs

Style:TC007 Dakota

Colour: Vintage White / Tea Rose

Available Colour: All Vintage White

Sizes: 6 to 30

SKU: TC007 Category: Tags: , ,